Tré Bình Định Dì Anh

Món tré ngon là khi ăn đúng vào thời điểm chín muồi của sự lên men, và đó chính là đặc trưng của món nem tré Bình Định. Nếu ăn sớm, tré chưa lên men đủ chín thì cảm giá tré không ngọt và mặn, ngược lại nem tré ngon khi đủ độ chín, tré ngọt và đậm đà.

Hiển thị kết quả duy nhất

Show sidebar