Nông Trang Xanh

Đây là cửa hàng bán trái cây Quy Nhơn sạch với nguồn cung cấp chủ yếu là nhập khẩu và nuôi trồng hữu cơ. Những loại trái cây, rau củ ở Nông Trang Xanh đều đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Bạn đã yên tâm mua sắm rồi chứ?

Show sidebar

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.