Mắm Cá Sặc

Mắm cá sặc có thể ăn sống, bằm chưng với trứng vịt tàu, nhưng ngon nhất là đem mắm kho với cá kèo:

 

Cá kèo kho với mắm tươi/ Như nơi đất khách gặp người cố tri” – Ca dao
Show sidebar

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.